Ogłoszenia I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice położonego w Terpentynie
  • 17 styczeń 2013 10:14

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice położonego w Terpentynie

  ZARZĄDZENIE Nr. 5/0050/2013 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 17 stycznia 2013 roku     w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.       &nbs...

Ogłoszenia Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
  • 14 styczeń 2013 10:10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

  Zarządzenie Nr 3/0050/2013 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 14 stycznia 2013 roku     w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu.     Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z póż. zm) oraz art.35 ust.1 i u...

Ogłoszenia Wykaz lokali przeznaczonych do najmu.
  • 14 styczeń 2013 10:04

Wykaz lokali przeznaczonych do najmu.

  Zarządzenie Nr 4/0050/2013 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 14 stycznia 2013 roku     w sprawie: przeznaczenia  lokali do najmu  stanowiące  własność Gminy Dzierzkowice .   Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z póż. zm) oraz ar...

Ogłoszenia Komunikat dotyczący powstałych strat w uprawach rolnych, sadach i plantacjach wieloletnich
  • 09 lipiec 2012 13:11

Komunikat dotyczący powstałych strat w uprawach rolnych, sadach i plantacjach wieloletnich

  W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dzierzkowice  strat  powstałych na skutek gradu w uprawach rolnych, sadach i plantacjach wieloletnich Wójt Gminy Dzierzkowice zwraca się z prośbą do producentów rolnych o informowanie o poniesionych szkodach komisję gminną utworzoną do szacowania strat.   Straty i powstałe szkody należy zgłaszać osobiście...

Ogłoszenia Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
  • 30 kwiecień 2012 13:19

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3.   Gmina  Dzierzkowice p...

Ogłoszenia Komunikat dotyczący strat w oziminach
  • 18 kwiecień 2012 13:39

Komunikat dotyczący strat w oziminach

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dzierzkowice strat w oziminach powstałych na skutek wymarznięcia upraw, Wójt Gminy Dzierzkowice zwraca się z prośbą do producentów rolnych o informowanie o poniesionych szkodach komisję gminną utworzoną do szacowania strat w terminie do 30 kwietnia 2012r. Informację należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Dzierzkowice pok. Nr 7....