Projekty EU Zdalna Szkoła +
  • 04 maj 2021 10:43

Zdalna Szkoła +

  Projekt „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowa...

Projekty EU Zdalna Szkoła +
  • 21 kwiecień 2021 08:13

Zdalna Szkoła +

Projekty EU Projekt "modeLOWE II"
  • 26 sierpień 2020 13:25

Projekt "modeLOWE II"

KWESTIONARIUSZ

Projekty EU Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek.
  • 29 lipiec 2020 00:00

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek.

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek.” Beneficjent: Gmina Dzierzkowice Całkowita wartość projektu: 90 539,38 zł Dofinansowanie UE: 57 610,00 zł Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek...

Projekty EU „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Dzierzkowice-Wola poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych”
  • 24 czerwiec 2019 00:00

„Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Dzierzkowice-Wola poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych”

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Dzierzkowice-Wola poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych” Beneficjent: Gmina Dzierzkowice Całkowita wartość projektu: 121 632,35 zł Dofinansowanie UE: 65 141,00 zł Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę zespołu wiat r...