Projekty EU Zdalna Szkoła +
  • 30 kwiecień 2021 15:00

Zdalna Szkoła +

  Projekt „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowa...

Projekty EU Zdalna Szkoła +
  • 06 styczeń 2021 10:00

Zdalna Szkoła +

Projekty EU Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek.
  • 29 lipiec 2020 11:39

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek.

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek.” Beneficjent: Gmina Dzierzkowice Całkowita wartość projektu: 90 539,38 zł Dofinansowanie UE: 57 610,00 zł Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzkowice-Rynek...

Projekty EU  Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna.
  • 31 grudzień 2018 10:18

Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna.

​Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna. Cel projektu:   Wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Dzierzkowice. Beneficjent:    Gmina Dzierzkowice Terpentyna 1 23-251 Dzierzko...

Projekty EU „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Sosnowa Wola poprzez budowę altany rekreacyjnej”
  • 10 lipiec 2018 07:38

„Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Sosnowa Wola poprzez budowę altany rekreacyjnej”

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Sosnowa Wola poprzez budowę altany rekreacyjnej” Beneficjent: Gmina Dzierzkowice Całkowita wartość projektu: 107 162,62 zł Dofinansowanie UE: 57 910,00 zł Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę altany rekreacyjnej w...