Projekty EU Projekt „Włączamy kreatywność”
  • 28 czerwiec 2024 00:00

Projekt „Włączamy kreatywność”

Projekt „Włączamy kreatywność”

Projekty EU INFORMACJE O PROJEKCIE „SKUTECZNA EDUKACJA” nr wniosku FELU.10.01-IZ.00-0010/23-00
  • 28 czerwiec 2024 00:00

INFORMACJE O PROJEKCIE „SKUTECZNA EDUKACJA” nr wniosku FELU.10.01-IZ.00-0010/23-00

INFORMACJE O PROJEKCIE „SKUTECZNA EDUKACJA” nr wniosku FELU.10.01-IZ.00-0010/23-00 Gmina Dzierzkowice/ZPO im. Batalionów Chłopskich realizuje Projekt „Skuteczna Edukacja” w terminie od 03.06.2024 r. do 02.06.2026 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubel...

Projekty EU „Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w miejscowości Terpentyna”.
  • 11 sierpień 2023 07:35

„Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w miejscowości Terpentyna”.

 W listopadzie 2018 roku przedszkolaki z Terpentyny przeniosły się z wykorzystywanych dotychczas pomieszczeń mieszkalnych w bloku obok szkoły zaadaptowanych na przedszkole do nowo wybudowanego obiektu, zaprojektowanego typowo dla potrzeb takiej właśnie placówki. Obiekt o powierzchni 563 m2 powstał przy udziale środków Unii Europejskiej pozyskanych z Regionalnego Programu Operacy...

Projekty EU "Przebudowa wodociągu w Ludmiłówce"
  • 11 sierpień 2023 07:30

"Przebudowa wodociągu w Ludmiłówce"

W połowie roku 2018 zakończyła się ważna inwestycja gminy Dzierzkowice z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: „Przebudowa wodociągu w m. Ludmiłówka i części m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody”. Przebudowa tej najstarszej w gminie sieci wodociągowej była możliwa dzięki dofinansowaniu z UE. Projekt realizowany był w ramach Regionalne...

Projekty EU Zdalna Szkoła +
  • 30 kwiecień 2021 15:00

Zdalna Szkoła +

  Projekt „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowa...

Projekty EU Zdalna Szkoła +
  • 06 styczeń 2021 10:00

Zdalna Szkoła +