• 02 grudzień 2008 12:13

Gmina Dzierzkowice leży w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, na zachód od Kraśnika. Gmina Dzierzkowice graniczy z gminami: od zachodu z Józefowem nad Wisłą, od północy z Urzędowem, od wschodu z gminą oraz miastem Kraśnik, od południa zaś z gminami Trzydnik Duży, Gościeradów i Annopol.


 

 

W granicach gminy Dzierzkowice znajduje się 14 miejscowości: Dzierzkowice Zastawie, Dzierzkowice Wola, Dzierzkowice Podwody, Dzierzkowice Góry, Ludmiłówka, Terpentyna, Dębina, Krzywie, Wyżnica, Wyżnica Kolonia, Sosnowa Wola, Wyżnianka Kolonia, Wyżnianka, Dzierzkowice Rynek.Gmina Dzierzkowice zajmuje powierzchnię 86,8 km2, co stanowi 1,3% powierzchni województwa, mieszka tu 5486 osób. Jest to gmina typowo rolnicza o stosunkowo niewielkim stopniu przekształceniu środowiska.Obszar gminy jest bogaty w lasy, które zajmują ok. 25% całej powierzchni. Teren poprzecinany jest licznymi wąwozami erozyjnymi, stanowiącymi niemałą atrakcję turystyczną. Duże obszary leśne, łąki, stawy, pofałdowanie terenu, skłony i wzniesienia czynią krajobraz niezwykle różnorodnym i ciekawym. Przez środek gminy przechodzi szeroka, malownicza dolina rzeki Wyżnicy.

 


 

 

Gmina, mimo że oddalona jest od głównych szlaków komunikacyjnych, posiada dobrze rozwiniętą sieć utwardzonych dróg, wszystkie miejscowości podłączone są do sieci telefonicznej, wodociągowej, gazowej, posiadają oświetlenie uliczne. Większość miejscowości ma wybudowane chodniki przy drogach. Na terenie gminy wybudowana jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu "BIOVAC", która została rozbudowana w 2003 roku o system BD Loara 1000 uzyskując przepustowość 202m3 /dobę, 5 sołectw wyposażonych jest kompleksowo w sieć kanalizacyjną. Na terenie całej gminy wprowadzana jest selektywna zbiórka odpadów kosztem ograniczania kontenerowego systemu gromadzenia nieczystości stałych. Stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną stwarza więc dogodne warunki życia dla mieszkańców gminy i możliwości rozwoju dla inwestorów.