• 03 grudzień 2008 09:09

 

Edukacja dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dzierzkowice odbywa się w czterech placówkach oświatowych. Trzy z nich prowadzone są przez Gminę Dzierzkowice: Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie, Filia Szkoły Podstawowej w Dzierzkowicach-Woli oraz Szkoła Podstawowa w Wyżnicy. Publiczną Szkołę Podstawową w Ludmiłówce od 2009 roku prowadzi Stowarzyszenie "Szansa dla Ludmiłówki".

 

 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TERPENTYNIE

 W skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie wchodzą: gimnazjum, szkoła podstawowa, filia szkoły podstawowej w Dzierzkowicach-Woli, przedszkole. Zespół Placówek Oświatowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi trzy punkty przedszkolne przy szkołach w Wyżnicy, Ludmiłówce i Dzierzkowicach-Woli.

Szkoła dysponuje:

  • duża salą gimnastyczną z zapleczem,
  • boiskami sportowymi (trawiaste i asfaltowe),
  • biblioteką i czytelnią,
  • kuchnią i stołówką,
  • świetlicą szkolną,
  • pracowniami komputerowymi (2 ze stałym dostępem do Internetu),
  • pracowniami przedmiotowymi.

Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych ZPO w Terpentynie oferuje m. in. naukę 3 języków obcych (j. angielski - obowiązkowy oraz j. niemiecki lub j. rosyjski). Uczniowie mogą pogłębiać swoje zainteresowania w kołach: teatralnym, informatycznym, fotograficznym, plastycznym i ekologicznym.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, chór, Szkolne Koło PCK, prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe (tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, rugby). Dla uczniów, którym potrzebna jest pomoc nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i gimnastykę korekcyjną. Prowadzone są programy adaptacyjne, integracyjne, profilaktyczne dla uczniów i rodziców. Szkoła jest w stałym kontakcie z rodzicami, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kraśniku, współpracuje z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Uczniowskim Klubem Sportowym "Dzierzkowice".

Do szkoły podstawowej w ZPO uczęszczają uczniowie z następujących miejscowości gminy Dzierzkowice: Terpentyna, Dzierzkowice Rynek, Dzierzkowice Podwody, Dzierzkowice Góry, Krzywie oraz część Dzierzkowice Zastawie.

Od grudnia 2005 roku funkcjonuje sztrona internetowa ZPO w Terpentynie. Znajdziemy ją pod linkiem: zpo.terpentyna.dzierzkowice.pl

 

 

FILIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERZKOWICACH-WOLI

 

 Do filii szkoły podstawowej w Dzierzkowicach-Woli uczęszczają uczniowie z Dzierzkowic-Woli, Sosnowej Woli oraz części Dzierzkowic-Zastawia. Szkoła prowadzi zajęcia w klasach łączonych 0-I i II-III. Przy szkole funkcjonuje prowadzony w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego punkt przedszkolny do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5-ciu lat.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYŻNICY

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyżnicy mają możliwość rozwijania swych zainteresowań i umiejętności podczas zajęć pozalekcyjnych takich jak:

  • Kółko Teatralne
  • Kółko Religijne
  • Kółko Plastyczne

Ponad to nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na basenie. Oferta dla klas IV - VI jest realizowana w ramach czwartej godziny WF, natomiast klasy młodsze I - III realizują program gimnastyki korekcyjnej i rekreacji. Dla uczniów klas starszych organizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki. Warto również wspomnieć, że od klasy I do VI językiem obowiązkowym jest język angielski. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą we wspomnianych zajęciach.

W listopadzie 2005 roku szkolną pracownię informatyczną wyposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy zakupiony ze środków - funduszy Unii Europejskiej. W ramach programu pracownia wzbogacona została o monitory LCD, komputer - serwer, jednostki centralne, laptop, projektor multimedialny i inne akcesoria komputerowe. Warto również wspomnieć, iż SP w Wyżnicy notuje na swym koncie liczne osiągnięcia dydaktyczne na szczeblu gminy i powiatu. Szkoła wywalczyła V miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych w roku 2005, w gminie zajmowała drugie miejsce w piłce nożnej, koszykówce i siatkówce. Uczniowie z Wyżnicy biorą także udział w konkursach ortograficznych, recytatorskich, wiedzy pożarniczej i wielu innych. Podczas Sprawdzianu Klasy Szóste osiągają wyniki plasujące Szkołę w czołówce szkół Gminy Dzierzkowice.

Do szkoły podstawowej w Wyżnicy uczęszczają uczniowie z Wyżnicy, Wyżniankai, Wyżnicy Kolonii oraz Wyżnianki Kolonii.

Przy szkole funkcjonuje prowadzony przez ZPO w Terpentynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego punkt przedszkolny do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5-ciu lat.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUDMIŁÓWCE
 Do publicznej szkoły podstawowej w Ludmiłówce uczęszczają dzieci mieszkańców wsi Ludmiłówka. Szkołę prowadzi stowarzyszenie "Szansa dla Ludmiłówki".

Przy szkole funkcjonuje prowadzony przez ZPO w Terpentynie w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego punkt przedszkolny do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5-ciu lat.