• 03 grudzień 2008 09:28

Informator adresowy

Urząd Gminy w Dzierzkowicach
Terpentyna 1 , 23-251 Dzierzkowice
www.dzierzkowice.pl, urzadgminy@dzierzkowice.pl
 

fax. (0-81) 822-15-00
Sekretariat (0-81) 822-10-06
Sekretarz (0-81) 822-10-21
Wójt (0-81) 822-10-03
Skarbnik (0-81) 822-10-25
Podatki (0-81) 822-12-99
Budownictwo (0-81) 822-12-96
Ewidencja ludności (0-81) 822-12-97
USC (0-81) 822-10-22
Działalność gospodarcza, rolnictwo (0-81) 822-13-03
Biblioteka (0-81) 822-10-64
Gminny Ośrodek Kultury (0-81) 822-10-66
Gminne Centrum Informacji (0-81) 822-16-20
Ośrodek Pomocy Społecznej (0-81) 822-10-31
Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie (0-81) 822-10-02
Szkoła Podstawowa w Ludmiłówce (0-81) 822-10-13
Szkoła Podstawowa w Dzierzkowicach Woli (0-81) 822-10-33
Szkoła Podstawowa w Wyżnicy (0-81) 826-15-52
Przedszkole w Terpentynie (0-81) 822-10-36
NZOZ Nasz Lekarz w Terpentynie (0-81) 822-10-16
Posterunek Policji w Dzierzkowicach (0-81) 822-10-37
Ochotnicza Straż Pożarna :
Dzierzkowice Rynek (0-81) 822-10-65
Ludmiłówka (0-81) 822-14-81
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Terpentynie:
Prezes (0-81) 822-10-26
Księgowość (0-81) 822-10-27
Poczta Polska w Dzierzkowicach :
Naczelnik (0-81) 822-10-99
Okienko (0-81) 822-10-97
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej/o Dzierzkowice (0-81) 822-10-10
BSZK o/Dzierzkowice - Księgowość (0-81) 822-10-40
Apteka (0-81) 822-10-34
Stacja paliw (0-81) 822-12-24
Lecznica dla zwierząt (0-81) 822-10-17
Parafia Rzymsko Katolicka w Dzierzkowicach (0-81) 822-10-14