Gospodarka Odpadami Harmonogram Wywozu Odpadów Gmina Dzierzkowice  na 2024r.
Gospodarka Odpadami Aktualne Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice dotyczące gospodarki odpadami
  • 05 styczeń 2022 14:00

Aktualne Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice dotyczące gospodarki odpadami

Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice dotyczące gospodarki odpadami

Gospodarka Odpadami Ankieta dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM na terenie Gminy Dzierzkowice
  • 18 styczeń 2024 08:00

Ankieta dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM na terenie Gminy Dzierzkowice

OGŁOSZENIE   Urząd Gminy w Dzierzkowicach zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie załączonej ankiety, która zostanie wykorzystywane przez urząd przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023...

Gospodarka Odpadami Zasady segregacji odpadów komunalnych
  • 19 grudzień 2023 14:00

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Gospodarka Odpadami Jak dostarczyć odpady do PSZOK w Dzierzkowicach