RODO Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz na terenie placu rekreacyjnego – Obszar B
  • 01 czerwiec 2022 13:00

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz na terenie placu rekreacyjnego – Obszar B

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz na terenie placu rekreacyjnego – Obszar B

RODO Inspektor Ochrony Danych
  • 20 wrzesień 2021 14:29

Inspektor Ochrony Danych

Adam Walczuk iod@dzierzkowice.pl tel 534 883 007

RODO Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - umowy
  • 20 wrzesień 2021 08:13

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - umowy

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej zwanego RODO informuję,...

RODO Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
  • 20 wrzesień 2021 00:00

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 120/5/2021 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 20 września 2021r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

RODO Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
  • 03 lipiec 2019 08:50

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta (do uzupełnienia dane adresowe urzędu) &nda...

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  • 28 maj 2018 08:27

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA   Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że...