Ogłoszenia Ogłoszenie w sprawie zaginionego psa
  • 25 styczeń 2022 13:30

Ogłoszenie w sprawie zaginionego psa

Ogłoszenia Ogólnopolskim konkursie “Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
  • 31 marzec 2021 14:00

Ogólnopolskim konkursie “Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie “Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Karty zgłoszeniowe udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w &se...

Ogłoszenia LGD Ziemi Krasnickiej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • 15 październik 2020 09:00

LGD Ziemi Krasnickiej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

LGD Ziemi Krasnickiej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ogłoszenia ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
  • 07 październik 2020 14:10

”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Ogłoszenia Uprawa konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego
  • 05 październik 2020 14:10

Uprawa konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego

I N F O R M A C J A   Uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane uprawą konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego powinny zgłosić się do Urzędu Gminy  Dzierzkowice, pokój nr 7, tel. 81/ 822 13 03 w terminie do dnia 15 października 2020 r., celem złożenia pisemnej informacji dotyczącej planowanej powierzchni ww. upraw w 2021 roku. Informacja niezbędna jest do...

Ogłoszenia Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Dzierzkowice - Obręb
  • 01 październik 2020 10:00

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Dzierzkowice - Obręb

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Dzierzkowice - Obręb ewidencyjny Dzierzkowice - Góry     Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dn...