• 31 marzec 2021 14:19

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie “Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Karty zgłoszeniowe udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu Konkursu.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Centrum:

- Małgorzata Pucek, tel. 22 125 62 12 lub 517 111 507, e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl

- Beata Filipiak, tel. 22 125 62 13, e-mail: b.filipiak@cdr.gov.pl