• 02 grudzień 2008 13:25

Skład IX Kadencji Rady Gminy Dzierzkowice:

 

 1. Artur Grudziński - Przewodniczący Rady
 2. Dorota Kwiatek   - Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Krzysztof Paziak  - Wiceprzewodniczący Rady
 4. Dorota Mazurek   - Radna
 5. Anna Tes             - Radna 
 6. Henryk Tokarski  - Radny
 7. Józef Gniazdek    - Radny
 8. Ewa Bryczek        - Radna
 9. Wioleta Borycka   - Radna
 10. Adrian Pietras      - Radny
 11. Piotr Maksim        - Radny
 12. Wiesław Bańka     - Radny
 13. Łukasz Bielak       - Radny
 14. Szymon Kowalski - Radny
 15. Wojciech Skorupa - Radny
Komisje Rady Gminy:


Komisja Rewizyjna:

 1. Dorota Mazurek           - Przewodnicząca Komisji
 2. Łukasz Bielak              - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Józef Gniazdek            - Członek Komisji
 4. Wiesław Bańka             - Członek Komisji
 5. Henryk Tokarski          - Członek Komisji 
 


Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego

 1. Anna Tes                      - Przewodnicząca Komisji
 2. Ewa Bryczek                - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Dorota Kwiatek           - Członek Komisji
 4. Artur Grudziński         - Członek Komisji
 5. Adrian Pietras             - Członek Komisji 

 


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

 1. Henryk Tokarski          - Przewodniczący Komisji
 2. Szymon Kowalski        - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Krzysztof Paziak          - Członek Komisji
 4. Piotr Maksim               - Członek Komisji
 5. Ewa Bryczek               - Członek Komisji

 


Komisja Kultury, Oświaty, Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Dorota Kwiatek           - Przewodnicząca Komisji
 2. Wioleta Borycka          - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Dorota Mazurek          - Członek Komisji
 4. Anna Tes                     - Członek Komisji
 5. Krzysztof Paziak          - Członek Komisji
 

 

Komisja Skarg, Wniosków i petycji

 1. Adrian Pietras              - Przewodniczący Komisji
 2. Wojciech Skorupa        - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Józef Gniazdek            - Członek Komisji
 4. Wiesław Bańka            - Członek Komisji
 5. Piotr Maksim               - Członek Komisji