• 02 grudzień 2008 13:25

Skład Rady Gminy:

 1. Dariusz Latos - Przewodniczący Rady
 2. Artur Grudziński - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Krzysztof Paziak - Wiceprzewodniczący Rady
 4. Krzysztof Bańka - Radny
 5. Justyna Bielak - Radna
 6. Artur Jastrzębski - Radny
 7. Dorota Kwiatek - Radna
 8. Dorota Mazurek - Radna
 9. Stanisław Pietroń - Radny
 10. Stanisława Piotrowska - Radna
 11. Wiesław Styliński - Radny
 12. Anna Tes - Radna
 13. Henryk Tokarski - Radny
 14. Zbigniew Winiarczyk - Radny
 15. Grzegorz Wisiński - Radny


 Komisje Rady Gminy:


Komisja Rewizyjna:

 1. Dorota Kwiatek            - Przewodnicząca Komisji
 2. Stanisław Pietroń         - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Dorota Mazurek           - członek Komisji
 4. Anna Tes                     - członek Komisji
 5. Henryk Tokarski          - członek komisji 
 


Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego

 1. Wiesław Styliński        - Przewodniczący Komisji
 2. Zbigniew Winiarczyk    - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Artur Grudziński          - członek Komisji
 4. Dariusz Latos              - członek komisji
 5. Grzegorz Wisiński       - członek Komisji 

 


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

 1. Henryk Tokarski          - Przewodniczący Komisji
 2. Dorota Kwiatek            - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Krzysztof Bańka           - członek Komisji
 4. Krzysztof Paziak          - członek Komisji
 5. Stanisława Piotrowska - członek Komisji

 


Komisja Kultury, Oświaty, Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Dorota Mazurek           - Przewodnicząca Komisji
 2. Justyna Bielak             - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Artur Jastrzębski         - członek Komisji
 4. Wiesław Styliński        - członek Komisji
 5. Grzegorz Wisiński       - członek Komisji