• 05 październik 2020 14:15

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane uprawą konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego powinny zgłosić się do Urzędu Gminy  Dzierzkowice, pokój nr 7, tel. 81/ 822 13 03 w terminie do dnia 15 października 2020 r., celem złożenia pisemnej informacji dotyczącej planowanej powierzchni ww. upraw w 2021 roku.

Informacja niezbędna jest do złożenia zapotrzebowania na powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych na 2021 rok w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.