• 18 kwiecień 2012 00:00

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dzierzkowice strat w oziminach powstałych na skutek wymarznięcia upraw, Wójt Gminy Dzierzkowice zwraca się z prośbą do producentów rolnych o informowanie o poniesionych szkodach komisję gminną utworzoną do szacowania strat w terminie do 30 kwietnia 2012r.

Informację należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Dzierzkowice pok. Nr 7.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.81 822-13-03.

                                                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy 

                                                                                                                                                                                                                              Jan Grzebuła