• 09 lipiec 2012 00:00

 

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dzierzkowice  strat  powstałych na skutek gradu w uprawach rolnych, sadach i plantacjach wieloletnich Wójt Gminy Dzierzkowice zwraca się z prośbą do producentów rolnych o informowanie o poniesionych szkodach komisję gminną utworzoną do szacowania strat.

 

Straty i powstałe szkody należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Dzierzkowice w pokoju Nr 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 822-13-03.