Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2022r.
  • 21 listopad 2022 07:00

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2022r.

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada 2022r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyn...

Rada gminy Wykaz imiennego głosowania podczas XXXI sesji Rady Gminy
  • 30 wrzesień 2022 14:00

Wykaz imiennego głosowania podczas XXXI sesji Rady Gminy

Wykaz imiennego głosowania podczas XXXI sesji Rady Gminy

Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2022r.
  • 26 wrzesień 2022 08:00

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2022r.

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 30 wrzesnia 2022r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Ter...

Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2022r.
  • 19 lipiec 2022 09:00

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2022r.

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 28 lipca 2022r. (czwartek) o godz. 14 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyn...

Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 10 czerwca 2022r.
  • 03 czerwiec 2022 07:00

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 10 czerwca 2022r.

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022., poz. 559 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXIX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpenty...

Rada gminy Wykaz imiennego głosowania podczas XXVIII sesji Rady Gminy
  • 14 kwiecień 2022 12:00

Wykaz imiennego głosowania podczas XXVIII sesji Rady Gminy

Wykaz imiennego głosowania podczas XXVIII sesji Rady Gminy