• 13 lipiec 2023 07:50

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXIX  Nadzwyczajną Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 18 lipca 2023r. (wtorek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XXXIX  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 18 lipca 2023 roku

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu
  4. Zakończenie obrad sesji.