• 29 sierpień 2023 15:40

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XL Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 6 września 2023r. (środa) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

 

                                                                                                

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XL  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 6  września 2023 roku

 

 

  1. Otwarcie sesji
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
  4. Informacja wójta o działaniach między sesyjnych.
  5. Informacja o przygotowaniu szkół  do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
  7. Wolne wnioski
  8. Omówienie  spraw bieżących
  9. Interpelacje , zapytania
  10. Zakończenie obrad sesji.