Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr 7/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  • 06 luty 2017 14:19

ZARZĄDZENIE Nr 7/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 7/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z póż. zm.) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o...

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr 6/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  • 06 luty 2017 14:14

ZARZĄDZENIE Nr 6/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 6/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z póż. zm.) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gos...

Ogłoszenia Zarządzenie Nr 5/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice.
  • 06 luty 2017 14:07

Zarządzenie Nr 5/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice.

Zarządzenie Nr 5/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku   w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice.     Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku,poz.446 z póż. zm) oraz  art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpni...

Ogłoszenia Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice.
  • 21 listopad 2016 13:57

Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice.

ZARZĄDZENIE Nr. 63/0050/2016 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 21 listopada 2016 roku     w sprawie: przeznaczenia lokali do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice .   Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz.1774 z póz. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XVIII/98/...

Ogłoszenia Przeznaczenia lokalu do najmu stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.
  • 19 październik 2016 11:43

Przeznaczenia lokalu do najmu stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.

Zarządzenie Nr 58/0050/2016 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 18 października 2016 rok   w sprawie: przeznaczenia lokalu do najmu stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.   Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z póż. zm.) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 19...

Ogłoszenia Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
  • 19 lipiec 2016 14:37

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego – Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16. Gmina Dzierzkowice ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza...