Ogłoszenia Ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
  • 05 luty 2018 13:44

Ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  Nr.9/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 5 lutego 2018 roku   w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.     Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z p&...

Ogłoszenia Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  • 15 styczeń 2018 12:57

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 /0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 15 stycznia 2018r.   WÓJT GMINY DZIERZKOWICE   działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.)   ogłaszam otwarty kon...

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr. 3/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  • 09 styczeń 2018 15:03

ZARZĄDZENIE Nr. 3/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr. 3/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 9 stycznia 2018 roku     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho...

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr. 2/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia lokali do dzierżawy stanowiących własność Gminy 
Dzierzkowice.
  • 09 styczeń 2018 15:00

ZARZĄDZENIE Nr. 2/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia lokali do dzierżawy stanowiących własność Gminy Dzierzkowice.

ZARZĄDZENIE Nr. 2/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 9 stycznia 2018 roku   w sprawie: przeznaczenia lokali do dzierżawy stanowiących własność Gminy                 Dzierzkowice.   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 35 ust....

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr.60/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  • 20 grudzień 2017 10:29

ZARZĄDZENIE Nr.60/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr. 60/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 20 grudnia 2017 roku     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o&nbsp...

Ogłoszenia Zarządzenie Nr. 59/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia lokali użytkowych stanowiące własność Gminy Dzierzkowice w użyczenie.
  • 18 grudzień 2017 10:07

Zarządzenie Nr. 59/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia lokali użytkowych stanowiące własność Gminy Dzierzkowice w użyczenie.

Zarządzenie Nr. 59/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 11 grudnia 2017 roku   w sprawie: przeznaczenia lokali użytkowych stanowiące własność Gminy Dzierzkowice w użyczenie.     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia...