Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 13 listopada 2020r.
  • 10 listopad 2020 13:00

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 13 listopada 2020r.

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XVII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 13 listopada 2020r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach    &n...

Rada gminy Wykaz imiennego głosowania podczas XVI sesji Rady Gminy
  • 09 listopad 2020 00:00

Wykaz imiennego głosowania podczas XVI sesji Rady Gminy

Wykaz imiennego głosowania podczas XVI sesji Rady Gminy

Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2020r.
  • 21 luty 2020 13:59

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2020r.

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 28 lutego 2020r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzie...