Ogłoszenia Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  • 27 wrzesień 2017 11:12

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projekt...

Ogłoszenia Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022.
  • 29 sierpień 2017 14:59

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022 został opracowany przez firmę Lubelska Akademia Rozwoju Piotr Majchrzak na podstawie umowy z Gminą Dzierzkowice. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji było dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (konkurs dotacji na wsparcie gmin wiejskich z województwa...

Ogłoszenia I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Dzierzkowice: działka nr 1046 o powierzchni 0,42 ha położona w Dzierzkowicach-Woli
  • 21 sierpień 2017 11:33

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Dzierzkowice: działka nr 1046 o powierzchni 0,42 ha położona w Dzierzkowicach-Woli

Zarządzenie Nr. 41/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.           Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), a...

Ogłoszenia Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Dzierzkowicach-Woli Gm. Dzierzkowice
  • 22 czerwiec 2017 08:47

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Dzierzkowicach-Woli Gm. Dzierzkowice

ZARZĄDZENIE Nr. 30/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 21 czerwca 2016 roku     w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Dzierzkowicach, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016...

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr 26/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice w sprawie: przeznaczenia lokalu do dzierżawy stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice - lokal w budynku Ośrodka Zdrowia o pow.59,85 m2 w miejscowości Terpentyna.
  • 22 maj 2017 10:45

ZARZĄDZENIE Nr 26/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice w sprawie: przeznaczenia lokalu do dzierżawy stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice - lokal w budynku Ośrodka Zdrowia o pow.59,85 m2 w miejscowości Terpentyna.

ZARZĄDZENIE Nr 26/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 22 maja 2017 roku     w sprawie: przeznaczenia lokalu do dzierżawy stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.     Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz.2147) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XVIII/98/2008...

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr 25/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice w sprawie: przeznaczenia  lokalu do najmu stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice - lokal w budynku Zlewni Mleka o pow. 30,88 m2 w miejscowości Dzierzkowice-Wola.
  • 22 maj 2017 10:40

ZARZĄDZENIE Nr 25/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice w sprawie: przeznaczenia lokalu do najmu stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice - lokal w budynku Zlewni Mleka o pow. 30,88 m2 w miejscowości Dzierzkowice-Wola.

ZARZĄDZENIE Nr 25/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 22 maja 2017 r     w sprawie: przeznaczenia  lokalu do najmu stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.     Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz.2147) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XVIII/98/2008 z dnia...