Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2020r.
  • 21 luty 2020 13:59

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2020r.

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 28 lutego 2020r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzie...

Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2019r.
  • 31 październik 2019 07:22

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2019r.

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 8 listopada 2019r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gmin...