2018-02-06 13:14:29
OGŁOSZENIE

Kierownik Biura Powiatowego w Kraśniku zaprasza w dniu 12.02.2018 godz. 10:00 w sali GOK Dzierzkowice na szkolenie w zakresie składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2018 w aplikacji eWniosekPlus.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-02-05 13:44:21
ZARZĄDZENIE  Nr.9/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 5 lutego 2018 roku
 
w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z póż. zm.), art.67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U z 2016 r poz. 2147 z póż. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 z póż. zm)) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządzam co następuje:
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości o nr ewidencyjnych: 203/18 o powierzchni 0,1125 ha, 203/19 o powierzchni 0,1019 ha, 203/20 o powierzchni 0,1019 ha, 203/23 o powierzchni 0,1008 ha, 203/24 o powierzchni 0,1010 ha, 203/25 o powierzchni 0,1003 ha, 203/26 o powierzchni 0,1013 ha, 203/27 o powierzchni 0,1010 ha, położone w miejscowości Terpentyna, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiące własność Gminy Dzierzkowice uregulowane w Księdze Wieczystej Nr. LU1K/00037107/8  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku.
§ 2
W celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w §1 powołuje Komisję Przetargową
w następującym składzie:
1. Tomasz Ośka         -   Przewodniczący
2. Bieniek  Elżbieta    -   członek
3. Wojciech Młynik   -   członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ” stanowiące załącznik nr 1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7,nr.8 do zarządzenia.
 
§ 4
 
Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr. 9 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  .
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Regulamin pobierz
Ogłoszenie 1 pobierz
Ogłoszenie 2 pobierz
Ogłoszenie 3 pobierz
Ogłoszenie 4 pobierz
Ogłoszenie 5 pobierz
Ogłoszenie 6 pobierz
Ogłoszenie 7 pobierz
Ogłoszenie 8 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-02-01 10:16:25
Wójt Gminy Dzierzkowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na rok 2018.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie do 22-02-2018r.
Formą konsultacji jest złożenie w formie papierowej opinii, co do treści projektu, na niżej wymienione adresy:

1) adres siedziby : Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice,
2) adres poczty elektronicznej: urzadgminy@dzierzkowice.pl,
3) numer faksu: 81 822 15 00

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Dzierzkowice, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych), osób uprawnionych do rejestrowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
- Projekt uchwały.
- Załącznik Nr.1 do uchwały - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2018 rok.  
Załączniki


Opis
Projekt uchwały pobierz
Program pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-02-01 08:37:08
Załączniki


Opis
Wniosek pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-01-15 12:57:26
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4 /0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 15 stycznia 2018r.
 
WÓJT GMINY DZIERZKOWICE
 
działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.)
 
ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  1. Rodzaj zadań:
1. Zadanie Nr 1 : Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy w ramach których realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
  1. szkolenia dzieci i młodzieży,
  2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
  3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
2.      Zadanie Nr 2 : Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej: tenis ziemny w ramach którego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
  1. szkolenia dzieci i młodzieży,
  2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
  3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Ogłoszenie pobierz
Harmonogram pobierz
Oferta pobierz
Kalkulacja pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-01-12 08:28:44
OGŁOSZENIE
 
Gmina Dzierzkowice poszukuje wykonawcę do świadczenia usług na rok 2018 w zakresie:
- wyłapywania i umieszczenia w schronisku bezdomnych psów.
Prosimy o podanie ceny jednostkowej za w/w usługę oraz wysokości kwoty rezerwacyjnej.
Umowa zostanie zawarta z wykonawcą który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową.
Oferty należy składać listownie ,elektronicznie e-mail lub za pomocą faxu do dnia 19 stycznia 2018 r.
 

 
                                                                                                              
Załączniki


Opis
Ogłoszenie.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-01-10 10:47:00
OGŁOSZENIE
 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku przyjmuje zapisy na jednodniowy uzupełniający (dla rolników którzy już posiadali zaświadczenia o ukończeniu kursu) Kurs Chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy który odbędzie się dnia 31 stycznia 2018 roku o godz. 8-ej w Gminnym Ośrodku Kultury w Terpentynie. 

Ilość miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia przyjmuje P. Beata Radwańska-Grządka - pracownik ODR Kraśnik (tel.kom.793509702 lub tel.81 8843151) lub na ( tel.81 8221303 - Urząd Gminy Dzierzkowice -codziennie od godz.7.00 do 15.00). 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat. Ukończenie kursu uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania zabiegów chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Dokument ten wymagany jest w czasie kontroli dokonywanych przez ARiMR, PIORIN, a także kontroli w zakresie zasad wzajemnej zgodności (Cross Compliance). 
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc lipiec 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

 

 

306323313317310305319322335331302

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]