2017-08-29 14:59:58
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022 został opracowany przez firmę Lubelska Akademia Rozwoju Piotr Majchrzak na podstawie umowy z Gminą Dzierzkowice. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji było dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (konkurs dotacji na wsparcie gmin wiejskich z województwa lubelskiego w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji).
Załączniki


Opis
LPR Dzierzkowice 2017- 2022 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-23 12:12:14
INFORMACJA
Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
 
Informujemy Państwa, że Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie przygotowało uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla obrębu ewidencyjnego Wyżnianka-Kolonia. Został opracowany na okres od 01.01.2018r do 31.12.2027r. Od 24 sierpnia 2017 roku projekt planu jest dostępny do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, pok.Nr.7. Zainteresowani właściciele mogą składać zastrzeżenia i wnioski dotyczące uproszczonego planu w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1 w godz. od 8.00 do 15.00.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-21 11:33:42
Zarządzenie Nr. 41/0050/2017
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

 
§ 1

1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Dzierzkowice:
- działka nr 1046 o powierzchni 0,42 ha położona w Dzierzkowicach-Woli na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
- działka nr 1465/2 o powierzchni 0,19 ha położona w Dzierzkowicach-Wolina okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

 
§ 2
 
Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 3
 
1. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek opisanych w § 1, powołuje Komisję Przetargową w składzie:
 
1).Tomasz Ośka - Przewodniczący Komisji
2).Elżbieta Duda - członek Komisji
3) Elżbieta Bieniek - członek Komisji

 
§ 4
 
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.

 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 
§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-21 10:18:12
Gmina Dzierzkowice zachęca mieszkańców do współtworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, dzięki któremu samorząd będzie mógł się starać o pieniądze na realizację zapisanych w nim pomysłów na ożywienie gminy. Opinie można przekazywać, wypełniając ankietę opublikowaną na stronie internetowej.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-17 10:15:11
ANKIETA
na potrzeby opracowania 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022”
 
WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI

 
Szanowni Państwo,
 
 
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni Gminy Dzierzkowice oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze, w związku z przystąpieniem Gminy Dzierzkowice do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022”.
 
 
Dokument ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Dzierzkowice wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, termomodernizacji budynków i obiektów użyteczności publicznej, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja - stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany - to obszar Gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym) i występowania na nim ponadto co najmniej jednego negatywnego zjawiska ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej, mającego w stosunku do nich charakter uzupełniający.
Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy Dzierzkowice, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu programu w zakresie jej celów, priorytetów, kierunków działań i konkretnych projektów inwestycyjnych i społecznych.

Ankieta ma charakter anonimowy. 

Prosimy o odpowiedź na każde pytanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

 
Wójt Gminy Dzierzkowice
(-)
Marcin Gąsiorowski
Załączniki


Opis
ANKIETA_Dzierzkowice.pdf pobierz
ANKIETA_Dzierzkowice.docx pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-11 13:14:29
Gmina Dzierzkowice rozstrzygnęła drugi przetarg na dostawę i montaż urządzeń, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Po kotłach na biomasę teraz samorząd wybrał firmę, która dostarczy instalacje solarne.Obydwie inwestycje będą realizowane w ramach projektu, na który gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc luty 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

 

 

304331333325323320303327308310329

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]