Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Udział w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021 to Obowiązek!
  • 29 lipiec 2021 08:40

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Dzierzkowice działa Gminne Biuro Spisowe, w którym chętni mieszkańcy mogą się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

 

Narodowy Spis Ludności – z osobami niespisanymi skontaktuje się rachmistrz

Osoby, które do tej pory nie dokonały samospisu przez Internet lub przez telefon, mogą spodziewać się kontaktu ze strony rachmistrza Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Oznacza to, że osoba ma czas na samospis do momentu, gdy skontaktuje się z nią rachmistrz. Zgodnie z przepisami nie można odmówić przekazania informacji.

W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów tel. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz może również zapukać do drzwi mieszkania i przeprowadzić wywiad bezpośredni w mieszkaniu respondenta. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/. Drugim sposobem jest kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (po uzyskaniu połączenia należy wybrać 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza).

Każdy rachmistrz posiada identyfikator, którym legitymuje się na prośbę respondenta. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości rachmistrz przeprowadzi spis. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, sytuację należy zgłosić na infolinię spisową lub do Miejskiego Biura Spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy nie można odmówić przekazania danych. W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Spis potrwa do 30 września.

 

LINK do aplikacji spisowej: https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations