• 30 październik 2020 11:01

I N F O R M A C J A

GMINNEGO BIURA SPISOWEGO W DZIERZKOWICACH

Powszechny Spis Rolny 1.09.-30.11.2020

 

Gminne Biuro Spisowe uprzejmie informuje, że do dnia 30 listopada 2020 r. pełni dyżury w godzinach pracy  Urzędu Gminy Dzierzkowice Terpentyna 1,  23 – 251 Dzierzkowice  Pokój nr 7 ( I piętro ), tel. 81/ 822 13 03,  81/ 822 10 06

- poniedziałek, środa, czwartek , piątek – godz. 7.00 – 15.00,  wtorek – godz. 8.00 – 16.00

„Spiszmy się, jak na rolników przystało !” : internetowo, przez telefon, przyjmując rachmistrza.

- Numer telefonu, z którego dzwonią  Rachmistrzowie Spisowi  Gminy Dzierzkowice  22 666 66 62

-  nr tel. 572 33 x xxx, których lista jest dostępna na stronie: https://lublin.stat.gov.pl/

-  spisrolny.gov.pl

-  infolinia spisowa 22 279 99 99

Jeśli chcą Państwo sprawdzić swojego Rachmistrza Spisowego np. imię i nazwisko, identyfikator, prosimy o kontakt:

- Gminne Biuro Spisowe w Dzierzkowicach ( tel. 81 822 13 03, 81 822 10 06 ) ,

- Urząd  Statystyczny w Lublinie ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20–068 Lublin, tel.+48 81 533 20 51: https://lublin.stat.gov.pl/,  spisrolny.gov.pl

Prosimy o odbieranie telefonów od rachmistrza  i spełnienie obowiązku spisowego.

Gminne Biuro Spisowe