• 24 czerwiec 2019 00:00
Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Sosnowa Wola poprzez budowę altany rekreacyjnej”

Beneficjent: Gmina Dzierzkowice

Całkowita wartość projektu: 107 162,62 zł

Dofinansowanie UE: 57 910,00 zł

Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę altany rekreacyjnej w miejscowości Sosnowa Wola

Ogólny opis projektu:
Operacja obejmuje budowę altany drewnianej krytej gontem blaszanym o wymiarach: 12,16x6,16 m wyposażonej w ławki i stoły, budowę grilla murowanego oraz utwardzenie powierzchni terenu: 187,04 m2.