• 11 sierpień 2023 07:59

W połowie roku 2018 zakończyła się ważna inwestycja gminy Dzierzkowice z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: „Przebudowa wodociągu w m. Ludmiłówka i części m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody”. Przebudowa tej najstarszej w gminie sieci wodociągowej była możliwa dzięki dofinansowaniu z UE. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Lubelskiego a jego zakres obejmował budowę ponad 5 km sieci wodociągowej wraz z hydrantami oraz 140 przyłączami zakończonymi studzienkami wyposażonymi w nowoczesne wodomierze z odczytem radiowym. Ponadto dokonano kompleksowej modernizacji ujęcia wody, wymieniono stare pompy na nowoczesne energooszczędne, wyremontowano cały budynek ujęcia a na dachu pojawiły się panele fotowoltaiczne. Dzięki temu prawie o połowę zmniejszyło się wydobycie wody na ujęciu oraz spadło zużycie energii elektrycznej.

 

Całkowita wartość tego projektu wyniosła 1 922 430,00 zł, a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to ponad 950 tys. zł.