• 11 sierpień 2023 08:01

 W listopadzie 2018 roku przedszkolaki z Terpentyny przeniosły się z wykorzystywanych dotychczas pomieszczeń mieszkalnych w bloku obok szkoły zaadaptowanych na przedszkole do nowo wybudowanego obiektu, zaprojektowanego typowo dla potrzeb takiej właśnie placówki. Obiekt o powierzchni 563 m2 powstał przy udziale środków Unii Europejskiej pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu to 1 605 300,00 zł, z czego 1 458 780,00 zł stanowiły roboty budowlane, a prawie 40 000,00 zł kosztowało podstawowe wyposażenie. Obecnie do placówki uczęszcza 81 dzieci. Mają do dyspozycji 4 przestronne sale dydaktyczne połączone z węzłami sanitarnymi, świetlicę na spotkania z rodzicami i uroczystości okolicznościowe, szatnię, poczekalnię dla rodziców, pomieszczenie rozdziału posiłków, pokoje dla pedagogów i pomieszczenia techniczne. Budynek jest przestronny, nowoczesny i pozbawiony barier architektonicznych – obiekt na miarę XXI wieku.

Wraz z poprawą infrastruktury wprowadzane są także oczekiwane przez mieszkańców zmiany pod kątem organizacyjnym. Wydłużony został czas pracy przedszkola, aby rodzicom pracującym umożliwić dowóz dzieci rano i obiór ich po pracy.