• 04 październik 2021 10:31

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 108526L od km 0+000 do km 0+600 w m. Dzierzkowice-Góry”

 

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór2021-zadanie jednoroczne)
Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 146 101,37 zł

Kwota dofinansowania: 73 050,00 zł

Wkład własny: 73 051,37 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 108526L na odcinku długości 0,600 km obejmuje:

Wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 3,50 m, wykonanie mijanek, wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,75 m utwardzonych kruszywem i poboczy gruntowych, odmulenie z wyprofilowaniem lewostronnego rowu przydrożnego na długości 0,6 km.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych drogi gminnej. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Termin realizacji zadania – 31 maja 2022 roku.