Ogłoszenia Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 • 18 kwiecień 2018 10:15

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE  Nr. 23/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 17.04.2018 roku     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z póż. zm.) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 19...

Ogłoszenia Zarządzenie nr 19/0050/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem - dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Lecznicy WET w miejscowości Terpentyna
 • 04 kwiecień 2018 14:23

Zarządzenie nr 19/0050/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem - dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Lecznicy WET w miejscowości Terpentyna

    ZARZĄDZENIE Nr. 19/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice  z dnia 4 kwietnia 2018 roku     w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego nieograniczonego na najem - dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Lecznicy WET w miejscowości Terpentyna , powołania Komisji  Przetargowej oraz regulaminu  przetargu.     Na podsta...

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr.15/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice w sprawie: przeznaczenia lokali do dzierżawy stanowiące własność Gminy Dzierzkowice.
 • 01 marzec 2018 13:14

ZARZĄDZENIE Nr.15/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice w sprawie: przeznaczenia lokali do dzierżawy stanowiące własność Gminy Dzierzkowice.

 ZARZĄDZENIE  Nr.15/0050/2018 Wójta Gminy Dzierzkowice   z dnia 27 marca 2018 roku   w sprawie: przeznaczenia lokali  do dzierżawy stanowiące  własność Gminy Dzierzkowice.     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z póż. zm) oraz art. 35 ust. 1 i us...

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr.14/ 0050 /2018 Wójta Gminy  Dzierzkowice w sprawie: użyczenia lokali użytkowych w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej.
 • 01 marzec 2018 13:10

ZARZĄDZENIE Nr.14/ 0050 /2018 Wójta Gminy Dzierzkowice w sprawie: użyczenia lokali użytkowych w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr. 14/ 0050 /2018 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 27 marca 2018 roku       w sprawie:  użyczenia  lokali  użytkowych w  budynku  stanowiącym  własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej.     Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 m...

Ogłoszenia Rostrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 • 09 luty 2018 11:38

Rostrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Wójt Gminy Dzierzkowice informuje, że w dniu 9 lutego 2018r., został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ  W GMINIE DZIERZKOWICE W ROKU 2018. Na realizację zgłoszonych w ramach konkursu ofert przyznano następującą...