Ogłoszenia Ptasia grypa!
  • 07 styczeń 2020 12:02

Ptasia grypa!

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr.2/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 07.01.2020r w sprawie: przeznaczenia lokalu do najmu stanowiący własność Gminy Dzierzkowice .
  • 07 styczeń 2020 08:19

ZARZĄDZENIE Nr.2/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 07.01.2020r w sprawie: przeznaczenia lokalu do najmu stanowiący własność Gminy Dzierzkowice .

ZARZĄDZENIE  Nr. 2/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia  07.01.2020 r      w sprawie: przeznaczenia  lokalu  do  najmu stanowiący  własność  Gminy Dzierzkowice .     Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz.2204 z póz. zm.) oraz...

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr.1/0050/2019 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 07.01.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  • 07 styczeń 2020 08:11

ZARZĄDZENIE Nr.1/0050/2019 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 07.01.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

   ZARZĄDZENIE  Nr. 1/0050/2019  Wójta Gminy Dzierzkowice      z dnia 07.01.2020 roku     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz.506 z póż. zm) oraz art. 34,...

Ogłoszenia Promocja słuzby wojskowej
  • 27 grudzień 2019 10:11

Promocja słuzby wojskowej

Ogłoszenia Informacja dla przedsiębiorców - Baza BDO
  • 18 grudzień 2019 10:42

Informacja dla przedsiębiorców - Baza BDO

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 r. elektronicznej realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych związanych z gospodarowaniem odpadami i produktami (Baza BDO) Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego zdecydował o uruchomieniu infolinii (81) 478 11 22, gdzie w godzinach od 7.30 do 15.30 przedsiębiorcy mogą uzyskać informację n...