Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2020r.
  • 24 kwiecień 2024 08:00

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2020r.

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2020r. (środa) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierzkowice.      &n...

Rada gminy Wykaz imiennego głosowania podczas XIX sesji Rady Gminy
  • 24 kwiecień 2024 08:00

Wykaz imiennego głosowania podczas XIX sesji Rady Gminy

Wykaz imiennego głosowania podczas XIX sesji Rady Gminy