Rada gminy Zawiadomienie o II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice w dniu 30 listopada 2018r.
  • 26 listopad 2018 14:25

Zawiadomienie o II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice w dniu 30 listopada 2018r.

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje II Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018r. (piątek) o godz. 9 00  w Sali Konferencyjnej Ur...

Rada gminy Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2019
  • 16 sierpień 2018 08:14

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2019

PORZĄDEK OBRAD VI  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE w dniu 22 sierpnia 2019 roku     Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściek&...

Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 7 czerwca 2018r.
  • 30 maj 2018 08:12

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 7 czerwca 2018r.

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXVI Sesję VII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzęd...