Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 7 czerwca 2018r.
  • 30 maj 2018 08:12

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 7 czerwca 2018r.

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXVI Sesję VII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzęd...

Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2018r.
  • 19 kwiecień 2018 12:39

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2018r.

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXV Sesję VII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018r. (piątek) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu G...

Rada gminy Informacja z Sesji Rady Gminy 30-11-2012
  • 18 styczeń 2013 08:05

Informacja z Sesji Rady Gminy 30-11-2012

   Informacje z Sesji Rady Gminy            W dniu 30 listopada  2012 roku odbyła się  XVIII Sesja Rady Gminy, na której podjęto 3 uchwały tj:   w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień p...

Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2020r.
  • 01 grudzień 2023 00:39

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2020r.

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020., poz. 713) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2020r. (środa) o godz. 9 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierzkowice.      &n...

Rada gminy Wykaz imiennego głosowania podczas XIX sesji Rady Gminy
  • 01 grudzień 2023 00:39

Wykaz imiennego głosowania podczas XIX sesji Rady Gminy

Wykaz imiennego głosowania podczas XIX sesji Rady Gminy