Rada gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2019r.
  • 22 styczeń 2019 10:43

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2019r.

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje IV Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godz. 9 00   w Sali Konferencyjne...

Rada gminy Zawiadomienie o II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice w dniu 30 listopada 2018r.
  • 26 listopad 2018 14:25

Zawiadomienie o II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice w dniu 30 listopada 2018r.

ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 pkt.2 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje II Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018r. (piątek) o godz. 9 00  w Sali Konferencyjnej Ur...