Projekty EU Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice.
  • 30 czerwiec 2018 10:15

Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice.

​Tytuł projektu: Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice Cel projektu:   Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego. Beneficjent:    Gmina Dzierzkowice Terpenty...

Projekty EU Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich
  • 22 styczeń 2018 10:15

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich   Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.   Projekt realizowany będzie w partnerstwie Miasta Chełm...