• 26 kwiecień 2021 11:53

Załączony materiał szkoleniowy dotyczy tematu wynikającego z Załącznika Nr 1 do ,,Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń obrony cywilnej" - w zakresie następujących Wybranych zagadnień z powszechnej samoobrony:

  1. Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych;
  2. Postępowanie w rejonach porażenia, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń;
  3. Przygotowanie lokali, budynków mieszkalnych oraz postępowanie na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych.