Ogłoszenia ZARZĄDZENIE  Nr.15/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.
  • 17 marzec 2020 15:06

ZARZĄDZENIE Nr.15/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

  ZARZĄDZENIE  Nr.15/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 17 marca 2020 roku   w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r...

Ogłoszenia Zarządzenie  Nr.14/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia  17 marca 2020 roku w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Dzierzkowice oraz powołania komisji do przeprowadzenia II  przetargu na sprzedaż tego środka.
  • 17 marzec 2020 13:38

Zarządzenie Nr.14/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Dzierzkowice oraz powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż tego środka.

Zarządzenie  Nr. 14/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia  17 marca 2020 roku   w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Dzierzkowice oraz powołania komisji do przeprowadzenia II  przetargu na sprzedaż tego środka.   Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku ( t. j. Dz.U. z 2019 r, poz. 50...

Ogłoszenia INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 14 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
  • 14 marzec 2020 10:19

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 14 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 14 marca 2020 r.   Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie og...

Ogłoszenia Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13
  • 13 marzec 2020 12:29

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13