Ogłoszenia I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice, położonej w miejscowości Terpentyna działka nr 203/19 o powierzchni 0,1019 ha.
  • 29 marzec 2017 11:28

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice, położonej w miejscowości Terpentyna działka nr 203/19 o powierzchni 0,1019 ha.

O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r poz.446 z póż. zm), art.38 ust.1 i 2, art.40 ust.1pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21sierpnia 1997 roku (j.t. Dz. U. z 2015 r,poz.1774, z póź.zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r w sprawie sposobu i...

Ogłoszenia I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w miejscowości Terpentyna działka nr 203/18 o powierzchni 0,1125 ha.
  • 29 marzec 2017 11:24

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w miejscowości Terpentyna działka nr 203/18 o powierzchni 0,1125 ha.

O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r poz.446), art.38 ust.1 i 2, art.40 ust. 1pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z póź. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze...

Ogłoszenia I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w miejscowości Dzierzkowice-Wola.
  • 29 marzec 2017 11:11

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w miejscowości Dzierzkowice-Wola.

O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r poz.446z póż. zm), art.38 ust.1 i 2, art.40 ust. 1pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z póź. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie spos...

Ogłoszenia INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU na realizację zadania Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ  W GMINIE DZIERZKOWICE W ROKU 2017.
  • 10 luty 2017 10:20

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU na realizację zadania Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE DZIERZKOWICE W ROKU 2017.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU   Wójt Gminy Dzierzkowice informuje, że w dniu 10 lutego 2017r., został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie:   UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ  W GMINIE DZIERZKOWICE W ROKU 2017. Na realizację zgłoszonych w ramach konkursu ofert przyznano n...

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr 7/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  • 06 luty 2017 14:19

ZARZĄDZENIE Nr 7/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 7/0050/2017 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 3 lutego 2017 roku     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z póż. zm.) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o...