Ogłoszenia Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dzierzkowice na lata 2020-2035
  • 07 lipiec 2020 12:27

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dzierzkowice na lata 2020-2035

Gmina Dzierzkowice jest obecnie w trakcie przygotowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dzierzkowice na lata 2020-2035”. Dokument ten ma na celu określenie mobilności mieszkańców Gminy Dzierzkowice i wskazanie działań wspierających użytkowników pojazdów elektrycznych w przyszłości. W dokumencie tym nastąpi określenie kierunków podejmowan...

Ogłoszenia ZARZĄDZENIE Nr 36/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 22 czerwca 2020 roku.
  • 24 czerwiec 2020 17:48

ZARZĄDZENIE Nr 36/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 22 czerwca 2020 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 36/0050/2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 22 czerwca 2020 roku   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho...

Ogłoszenia Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych
  • 24 czerwiec 2020 07:45

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych – aktualizacja Podstawowym celem wdrażanych procedur jest: Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodar...

Ogłoszenia KONKURS „MAGIA ZDROWEGO OGRODU”
  • 23 czerwiec 2020 07:39

KONKURS „MAGIA ZDROWEGO OGRODU”

 

Ogłoszenia NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  • 16 czerwiec 2020 09:49

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

  Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą w tym terminie w Urzędzie Gminy Dzierzkowice (sekretariat ) w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Dzierzkowice. I. WYMAGAN...