• 16 czerwiec 2020 00:00

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą w tym terminie w Urzędzie Gminy Dzierzkowice (sekretariat ) w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Dzierzkowice.

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

Kandydat na rachmistrza spisowego:

 • musi być osobą pełnoletnią,
 • musi zamieszkiwać  na terenie gminy Dzierzkowice,
 • musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • musi posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 •  nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY

 • zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • telefonu, adres- email
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Oświadczenia, o których mowa wyżej można pobrać ze strony internetowej BIP Gminy Dzierzkowice pod adresem: https://ugdzierzkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=72&p1=szczegoly&p2=1523937 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy (pok. nr 7).