Aktualności  Przetargi drogowe rozstrzygnięte
  • 09 kwiecień 2018 10:01

Przetargi drogowe rozstrzygnięte

Gmina Dzierzkowice podpisze w przyszłym tygodniu umowy z firmami, które poprawią drogi w Dzierzkowicach Podwodach i Dzierzkowicach-Zastawiu. Realizacja tych inwestycji będzie kosztować ponad 170 tysięcy złotych, które tylko w części będą pochodzić z gminnego budżetu. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Dzierzkowicach-Zastawiu pochłonie prawie 100 tysięcy złotych, ale...

Aktualności Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich
  • 22 styczeń 2018 10:11

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich   Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.   Projekt realizowany będzie w partnerstwie Miasta Chełm...

Aktualności Cennik na zlecenie prac dodatkowych od firmy FLEXI POWER
  • 29 sierpień 2017 14:20

Cennik na zlecenie prac dodatkowych od firmy FLEXI POWER

Poniżej znajduję się cennik dla prac dodatkowych przy montażu kotłów na biomasę.

Aktualności ZMIANA STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności Solary dla mieszkańców
  • 13 październik 2016 13:01

Solary dla mieszkańców

Aktualne informacje dotyczące naboru wniosków: Ogółem do Urzędu Gminy wpłyneło 611 wniosków. W dniu 29.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 13 wnioski. W dniu 26.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 4 wnios...

Aktualności Podziękowanie od Radia eR
  • 12 wrzesień 2016 12:30

Podziękowanie od Radia eR