Aktualności Nowe warsztaty w LOWE
  • 16 czerwiec 2021 14:18

Były już zajęcia komputerowe, kulinarne na temat potraw tradycyjnych i z języka angielskiego, a teraz Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Dzierzkowicach zaprasza na kolejne warsztaty. Będą to zajęcia sportowe, z udzielania pierwszej pomocy i kulinarne, ale tym razem dotyczące zdrowego odżywiania. To propozycja skierowana do dorosłych mieszkańców gminy Dzierzkowice, którzy będą się spotykać w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie, miejscowym ośrodku kultury i świetlicach wiejskich.

Spotkania będą się odbywać do końca sierpnia, a pierwsze zajęcia rozpoczną się po skompletowaniu grup. Na wybrane warsztaty można się zapisywać i uzyskać szczegółowe informacje telefonicznie pod numerem: 81 822 13 03.

LOWE to pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców z wykorzystaniem gminnej infrastruktury w postaci szkół i świetlic wiejskich. Projekt pod nazwą "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji drogą do nabycia wiedzy dla dorosłych mieszkańców gminy Dzierzkowice" będzie w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Fundacją OIC Poland w Lublinie. Więcej na: http://ias24.eu