Aktualności ZPO w Terpentynie cieszy oko nowym wyglądem
  • 13 październik 2020 08:30

ZPO w Terpentynie cieszy oko nowym wyglądem

Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie ma nową elewację. Jest nie tylko bardziej estetyczna, ale również dostosowana kolorystycznie do hali sportowej, która została oddana do użytku przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.- Poprzednia elewacja miała kilkanaście lat. Farba straciła swój kolor i pojawiły się ubytki. Wykonawcy robót uzupełnili je,...

Aktualności Informacja dotyczaca zebrania mieszkańców w sprawie fotowoltaiki
  • 12 październik 2020 11:00

Informacja dotyczaca zebrania mieszkańców w sprawie fotowoltaiki

Jeżeli Państwo nie mogą uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu dotyczącym projektu pn. „Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice – Etap 2, zachęcamy do zadawania pytań drogą elektroniczną na adres: solary@dzierzkowice.pl Odpowiedź zbiorcza na zadane pytania zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.

Aktualności Ważne spotkanie w/s OZE
  • 12 październik 2020 08:00

Ważne spotkanie w/s OZE

Gmina Dzierzkowice przygotowuje się do zakupu i montażu kolejnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. To inwestycja realizowana dzięki dotacji z funduszy unijnych. Mieszkańcy, którzy zgłosili chęć udziału w tym projekcie, szczegółowe informacje otrzymają podczas spotkania zaplanowanego w poniedziałek 12 października o 18.00 w remizie OSP Dzierzkowice-Rynek....

Aktualności Spotkanie w sprawie fotowoltaiki
  • 05 październik 2020 14:15

Spotkanie w sprawie fotowoltaiki

Spotkanie w sprawie fotowoltaiki

Aktualności W drodze po wsparcie z RFIL
  • 05 październik 2020 10:00

W drodze po wsparcie z RFIL

Gmina Dzierzkowice stara się o wsparcie z drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miejscowy samorząd ubiega się o dotacje na modernizację ujęć wody w Wyżnicy-Kolonii i miejscowości Dzierzkowice-Góry oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Wyżnicy-Kolonii.- W ramach rozbudowy wodociągu zamierzamy m.in. zamontować kilka słupków telemetrycznych z wodomierzami. Dzięki temu bę...

Aktualności Informacja o zamknięciu Urzędu Gminy w dniu 02.10.2020r.
  • 01 październik 2020 08:15

Informacja o zamknięciu Urzędu Gminy w dniu 02.10.2020r.

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 30 września 2020r. w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Dzierzkowice dla interesantów Na podstawie art. 33 ust.3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm) w związku z art. 154 i 161 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1320) zarządzam co n...