• 09 marzec 2022 11:24

Gmina Dzierzkowice chce razem z trzema innymi samorządami korzystać z funduszy unijnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podczas sesji we wtorek 8 marca rada gminy przyjęła uchwałę, która pozwoli wójtowi podpisać porozumienie w tej sprawie z przedstawicielami Miasta Kraśnik oraz gmin Kraśnik i Urzędów.

- Podpisanie dokumentu jest planowane na najbliższy czwartek, a jednym z pierwszych efektów porozumienia ma być opracowanie wspólnej Strategii ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) na lata 2022 - 2027. Na zawarte w niej projekty z różnych programów Unii Europejskiej możemy mieć do wykorzystania około 10 milionów euro. Liderem MOF będzie Miasto Kraśnik - mówi wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Radni zgodzili się również na wspólną z Powiatem Kraśnickim przebudowę drogi powiatowej Józefów - Dzierzkowice. Połowę pieniędzy na ten cel samorząd powiatowy pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. - W sfinansowaniu reszty będzie partycypować gmina, która w ciągu co najmniej dwóch najbliższych lat ma przekazać na ten cel około 2,5 miliona złotych. Prace są planowane na dwóch odcinkach o łącznej długości 5200 metrów w miejscowościach Terpentyna, Dzierzkowice - Zastawie, Dzierzkowice-Wola i Sosnowa Wola - dodaje wójt Marcin Gąsiorowski.

Ostateczne koszty tej inwestycji będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, który już przygotowuje Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku.

Podczas wtorkowej sesji rada gminy zdecydowała się także powierzyć prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Dzierzkowicach. To nowa spółka, utworzona przez samorząd, która rozpoczęła działalność w grudniu ubiegłego roku. Jej podstawowym zadaniem jest zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną, a od 15 marca również prowadzenie PSZOK. Punkt, który do tej pory był czynny raz w tygodniu, ma być otwarty we wszystkie dni robocze, a przez dwa dni godziny pracy mają być wydłużone, by mieszkańcy mogli z niego korzystać także późnym popołudniem. Tak jak obecnie, określone rodzaje odpadów będzie można dostarczać do PSZOK po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Szczegóły funkcjonowania punktu zostaną zawarte w umowie między spółką a gminą, która ma być podpisana na 10 lat.