Aktualności Informacja o zamknięciu Urzędu Gminy w dniu 02.10.2020r.
  • 01 październik 2020 08:15

Informacja o zamknięciu Urzędu Gminy w dniu 02.10.2020r.

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2020 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 30 września 2020r. w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Dzierzkowice dla interesantów Na podstawie art. 33 ust.3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm) w związku z art. 154 i 161 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1320) zarządzam co n...

Aktualności Pertycypacja w planowaniu przestrzennym II Edycja - ogłoszenie o konkursie FURURE CITY GAME
  • 30 wrzesień 2020 13:55

Pertycypacja w planowaniu przestrzennym II Edycja - ogłoszenie o konkursie FURURE CITY GAME

Pertycypacja w planowaniu przestrzennym II Edycja - ogłoszenie o konkursie FURURE CITY GAME

Aktualności List otwarty do Rady Gminy i mieszkańców Gminy Dzierzkowice
  • 30 wrzesień 2020 13:20

List otwarty do Rady Gminy i mieszkańców Gminy Dzierzkowice

Szanowny Panie Wójcie,    Na Pańskie ręce chciałabym złożyć najserdeczniejsze podziękowania w imieniu własnym i wszystkich członków naszej rodziny za tą niezwykłą uroczystość jaka miała miejsce w niedzielę 20.09.2020 na Wyżniance. Tak piękne uczczenie pamięci mojego dziadka Majora Romualda Kamińskiego i tyle zaangażowania jakie zobaczyłam w czasie tejże uroczystości...

Aktualności Partycypacja w palanowaniu przestrzennym II edycja - ogłoszenie o odwołaniu konkursu
  • 30 wrzesień 2020 07:10

Partycypacja w palanowaniu przestrzennym II edycja - ogłoszenie o odwołaniu konkursu

W związku z ogłoszonym 04.02.2020r. konkursem planistycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej - FUTURE CITY GAME w ramach projektu: "Pertycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja" którego kostrzygniecie planowano na 25.05.2020r. Wójt Gminy Dzierzkowice informuje, że ww. konkurs został odwołany ze względu na COVID-19.

Aktualności GOK wznawia zajęcia
  • 29 wrzesień 2020 10:40

GOK wznawia zajęcia

Po przerwie spowodowanej wakacjami i pandemią koronawirusa Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach wznawia zajęcia. W nowym sezonie placówka organizuje m.in. nową grupę taneczną dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat.Zebranie organizacyjne dla rodziców, którzy są zainteresowani rozwijaniem zdolności tanecznych swoich dzieci, odbędzie się 1 października o 12.30 w siedzibie ośrodka ku...

Aktualności Badanie Gleby
  • 17 wrzesień 2020 13:20

Badanie Gleby

Terpentyna, dn.17.09.2020 r.   OGŁOSZENIE INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – BADANIE GLEBY   W dniu 05 października 2020 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Dzierzkowice,  pracownik Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie  będzie  przyjmował zgłoszenia i wydawał pudełka na bezpłatne  próby glebowe. Chętnych  rolnik...