Aktualności Zawiadomienie Wójta Gminy Dzierzkowice  o konsultacjach społecznych Strategii Ponadlokalnej na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035
  • 24 marzec 2022 07:32

 Zawiadomienie Wójta Gminy Dzierzkowice

o konsultacjach społecznych Strategii Ponadlokalnej dla obszaru obejmującego Miasto Kraśnik, Gminę Kraśnik, Gminę Annopol, Gminę Dzierzkowice, Gminę Gościeradów, Gminę Trzydnik Duży, Gminę Urzędów, Gminę Wilkołaz, Gminę Zakrzówek na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zgodnie z uchwałą nr VI/30/2015 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy,  Wójt Gminy Dzierzkowice zawiadamia o terminie i formach konsultacji społecznych:  projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. Strategii Ponadlokalnej dla obszaru obejmującego Miasto Kraśnik, Gminę Kraśnik, Gminę Annopol, Gminę Dzierzkowice, Gminę Gościeradów, Gminę Trzydnik Duży, Gminę Urzędów, Gminę Wilkołaz, Gminę Zakrzówek na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035

Konsultacje odbędą się w terminie od 31 marca 2022r.  do  5 maja 2022r. w formie:

  1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z możliwością składania uwag i opinii do projektu Strategii Ponadlokalnej dla obszaru obejmującego Miasto Kraśnik, Gminę Kraśnik, Gminę Annopol, Gminę Dzierzkowice, Gminę Gościeradów, Gminę Trzydnik Duży, Gminę Urzędów, Gminę Wilkołaz, Gminę Zakrzówek na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035, które odbędzie się 11 kwietnia 2022 roku, o godzinie 16 00 w Gminnym Ośrodku Kultury sala nr 1.
  2. Zbierania uwag i opinii  w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną.

Opinie i uwagi do projektu uchwały można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dzierzkowice (pok. nr 10) Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice oraz pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@dzierzkowice.pl

 

Projekt uchwały wraz z załącznikami, tj. dokumentem Strategii, ankietą  konsultacyjną umieszczone są na stronie internetowej: www.dzierzkowice.pl oraz  BIP Urzędu https://ugdzierzkowice.bip.lubelskie.pl