• Data wydarzenia:
Rada Gminy Dzierzkowice pozytywnie oceniła wykonanie przez wójta Marcina Gąsiorowskiego budżetu za 2019 rok i udzieliła mu absolutorium. Podczas sesji, która odbyła się w piątek 24 lipca, wójt Gąsiorowski otrzymał również wotum zaufania. Za uchwałami w obydwu sprawach zagłosowali wszyscy radni, uczestniczący w obradach. Ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok wynika m.in., że plan dochodów został wykonany w 99,36%, a wydatków - w 92,54%.

- Ubiegły rok zakończyliśmy z zadłużeniem w wysokości 2 milionów 800 tysięcy złotych, co oznacza, że w ciągu roku zmniejszyliśmy je o prawie 1 milion - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt Marcin Gąsiorowski.

Najpoważniejszym wydatkiem inwestycyjnym była budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. W 2019 roku Gmina Dzierzkowice wydała na ten cel prawie 3 miliony 200 tysięcy złotych, z czego 1 milion 570 tysięcy stanowiła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kolejnym kosztownym zadaniem była modernizacja drogi powiatowej Dzierzkowice-Rynek

- Ludmiłówka, realizowana przez Powiat Kraśnicki. Samorząd gminny przekazał na tę inwestycję 800 tysięcy złotych. Więcej na:http://ias24.eu