• Data wydarzenia:
Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzkowice-Góry będzie tańsza niż zakładano, Gmina Dzierzkowice wybrała najkorzystniejszą ofertę, złożoną w przetargu na wykonanie robót. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków budżetu państwa.Komisja przetargowa rozpatrywała siedem propozycji. Wybrała ofertę, opiewającą na nieco ponad 230 tysięcy złotych, co oznacza, że przebudowa drogi będzie kosztować o prawie połowę mniej niż pierwotnie zakładano. Wartość kosztorysowa była bowiem szacowana na 400 tysięcy złotych. Gmina Dzierzkowice pokryje tylko część kosztów, ponieważ większość pieniędzy na ten cel pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace będą prowadzone na odcinku o długości ponad 800 metrów. Drogowcy mają położyć nową asfaltową nawierzchnię i dokończyć budowę chodnika. Wszystkie prace powinny się zakończyć do 31 sierpnia. W tym samym czasie Gmina Dzierzkowice zrealizuje kolejną inwestycję, która będzie współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Chodzi o modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wyżnicy. Za 90 tysięcy złotych na odcinku o długości ponad 300 metrów przy miejscowej szkole trzeba wykonać podbudowę i położyć nową, asfaltową nawierzchnię. Z FOGR samorząd otrzyma pieniądze na pokrycie około połowy kosztów tej inwestycji. Więcej na:http://ias24.eu