• Data wydarzenia: 18 maj 2020 00:00
Gmina Dzierzkowice otrzyma dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wyżnicy. Przetarg na wykonanie robót jest ogłoszony, a prace powinny być wykonane do końca wakacji.- Przez wiele lat utwardzaliśmy tę trasę doraźnie różnymi materiałami, ale to nie było docelowe działanie. Teraz chcemy wykonać podbudowę i wyłożyć jezdnię warstwą asfaltu.

Prace będą prowadzone na ponad 300-metrowym odcinku drogi przy szkole w Wyżnicy - zapowiada wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski. Miejscowy samorząd pokryje około połowy kosztów tej inwestycji, ponieważ na resztę pozyskał dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Firmy, które chcą wykonać to zadanie mogą składać oferty do 26 maja, a termin zakończenia robót jest wyznaczony na 31 sierpnia. W tym samym czasie ma być zrealizowana inna inwestycja, na którą samorząd również otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Chodzi o przebudowę drogi w miejscowości Dzierzkowice-Góry, która będzie współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Oferty w tym przetargu można składać do 4 czerwca. Więcej na:http://ias24.eu