• Data wydarzenia: 14 maj 2020 00:00
Gmina Dzierzkowice ogłosiła przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Dzierzkowice-Góry. Oferty można składać do 4 czerwca, a większość pieniędzy na tę inwestycję będzie pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace będą prowadzone na odcinku o długości ponad 800 metrów, gdzie trzeba położyć nową asfaltową nawierzchnię i dokończyć budowę chodnika.

Pierwotnie inwestycja miała się rozpocząć w maju i potrwać do lipca, ale procedura oceny wniosków i przyznania dotacji z budżetu państwa przedłużyła się, a nowy termin wykonania robót został ustalony na 31 sierpnia. Na liście rezerwowej projektów, które nie straciły szansy na dofinansowanie, jest drugi wniosek, złożony przez Gminę Dzierzkowice, o dofinansowanie przebudowy ponad 800-metrowego fragmentu drogi w Ludmiłówce. Więcej na:http://ias24.eu