• Data wydarzenia: 06 maj 2020 00:00
Przedszkole Gminne w Terpentynie w gminie Dzierzkowice będzie otwarte od poniedziałku 11 maja. Będą do niego uczęszczać także przedszkolaki z filii w Dzierzkowicach-Woli.- Wszystkim postaramy się zapewnić możliwie najlepsze warunki, które będą spełniać wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z tymi zaleceniami musimy m.in. zrezygnować z udostępniania pluszowych zabawek, a wykładzinę zabezpieczyć specjalnymi matami, które już zostały zamówione - mówi Anna Kazanowska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie, w ramach którego działa przedszkole. Z deklaracji rodziców wynika, że placówka będzie organizować opiekę dla 6 dzieci, przy limicie 12 przedszkolaków w jednej grupie. Kolejnym środkiem ostrożności będzie zaopatrzenie w środki ochrony pracowników przedszkola, którym Gmina już zapewniła m.in. maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji. Więcaj na:http://ias24.eu